عاد

اسم نوزاد پسر با ع

عاد یکی از اسامی پسرانه است که با ع آغاز می شود.

ریشه ی اسم عاد

عبری

معنای اسم عاد

نام قومی که هود(ع) به پیامبری آنان برگزیده شد.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات