عزرا

اسم نوزاد پسر با ع

عزرا یکی از اسامی پسرانه است که با ع آغاز می شود.

ریشه ی اسم عزرا

عبری

معنای اسم عزرا

نام کاهن و رهبر عبرانیان در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات