لابان

اسم نوزاد پسر با ل

لابان یکی از اسامی پسرانه است که با ل آغاز می شود.

ریشه ی اسم لابان

عربی، عبری

معنای اسم لابان

سفید،عبری از عربی، لین، نام پدر همسر یعقوب (ع)

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات