لسان الدین

اسم نوزاد پسر با ل

لسان الدین یکی از اسامی پسرانه است که با ل آغاز می شود.

ریشه ی اسم لسان الدین

فارسی

معنای اسم لسان الدین

زبان گوی دین

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات