لقمان

اسم نوزاد پسر با ل

لقمان یکی از اسامی پسرانه است که با ل آغاز می شود.

ریشه ی اسم لقمان

عربی

معنای اسم لقمان

 سوره ی سی و یکم از قرآن کریم که دارای سی و چهار آیه است، (در اعلام) لقمان بنا به روایات مردی حکیم بوده است. نام مردی حکیم که بنا به روایت اسلامی حبشی بوده و در زمان داوود (ع) زندگی می کرده است، نام سوره ای در قرآن کریم

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات