لواده

اسم نوزاد پسر با ل

لواده یکی از اسامی پسرانه است که با ل آغاز می شود.

ریشه ی اسم لواده

فارسی

معنای اسم لواده

نام جد گروهی از سپاهیان کیخسرو

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات