ماهان

اسم نوزاد پسر با م

ماهان یکی از اسامی پسرانه است که با م آغاز می شود.

ریشه ی اسم ماهان

فارسی

معنای اسم ماهان

 نام پسر کیخسرو، پسر اردشیر، پسر قباد، نام یکی از شهرهای استان کرمان و نام دشت بزرگی در مغرب تبریز، روشن و زیبا چون ماه، نام شهری در استان کرمان،  بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه نام پدر سهل از بزرگان مرو

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات