مَهبد

اسم نوزاد پسر با م

مَهبد یکی از اسامی پسرانه است که با م آغاز می شود.

ریشه ی اسم مَهبد

فارسی

معنای اسم مَهبد

مهبود، سرور ماه، کنایه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است، از شخصیت های شاهنامه، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در غذای او متهم و کشته شد.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات