پادرا

اسم نوزاد پسر با پ

پادرا یکی از اسامی پسرانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پادرا

فارسی

معنای اسم پادرا

معنی (پاد) سرزمین، و (را) شکوه و درخشش و روشنایی، نگهبان آتش

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات