پارسا

اسم نوزاد پسر با پ

پارسا یکی از اسامی پسرانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پارسا

فارسی

معنای اسم پارسا

آن که از ارتکاب گناه و خطا پرهیز کند، پرهیز گار

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات