پاشا

اسم نوزاد پسر با پ

پاشا یکی از اسامی پسرانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پاشا

فارسی

معنای اسم پاشا

(مخفف پادشاه) بزرگ

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات