پایا

اسم نوزاد پسر با پ

پایا یکی از اسامی پسرانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پایا

فارسی

معنای اسم پایا

آنچه دیر می پیماید، ماندگار، ثابت

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات