پرداد

اسم نوزاد پسر با پ

پرداد یکی از اسامی پسرانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پرداد

اوستایی-پهلوی

معنای اسم پرداد

دادگستر، نخستین آفریده

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات