پرویز

اسم نوزاد پسر با پ

پرویز یکی از اسامی پسرانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پرویز

اوستایی-پهلوی

معنای اسم پرویز

 پیروز، فاتح، از شخصیتهای شاهنامه، (در اعلام) نام خسرو دوم شاهنشاه ساسانی .

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات