پریام

اسم نوزاد پسر با پ

پریام یکی از اسامی پسرانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پریام

یونانی

معنای اسم پریام

در افسانه های قدیم یونان اخرین پادشاه تروا که شهر وی به دست یونانیان افتاد.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات