پهلوان

اسم نوزاد پسر با پ

پهلوان یکی از اسامی پسرانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پهلوان

فارسی

معنای اسم پهلوان

جنگجوی شجاع و زورمند، آن که در امری سر آمد است، قوی هیکل و قوی جثه

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات