پولاد

اسم نوزاد پسر با پ

پولاد یکی از اسامی پسرانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پولاد

فارسی

معنای اسم پولاد

فولاد، نام پهلوانی در زمان کیقباد

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات