پویا

اسم نوزاد پسر با پ

پویا یکی از اسامی پسرانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پویا

فارسی

معنای اسم پویا

ویژگی آن که حرکت می کند و دارای استعداد یا توان دگرگونی در جهت برتری و پیشرفت است، دونده پی چیزی و جوینده ی آن

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات