پَرهام

اسم نوزاد پسر با پ

پَرهام یکی از اسامی پسرانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پَرهام

فارسی

معنای اسم پَرهام

فرشته خوبی، هم چینن به معنی پیر همه (پدر همه) می باشد. معادل عبری آن آبراهام می باشد. نامی است پارسی باستانی، الهه تقدیر کننده طبیعت، برهان قاطع ابراهیم را معرب آن دانسته است.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات