پَشوتن

اسم نوزاد پسر با پ

پَشوتن یکی از اسامی پسرانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پَشوتن

فارسی

معنای اسم پَشوتن

فداکار، از شخصیت های شاهنامه، نام پسر گشتاسپ و کتایون و بردار اسفندیار

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات