پَیام

اسم نوزاد پسر با پ

پَیام یکی از اسامی پسرانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پَیام

فارسی

معنای اسم پَیام

الهام، وحی، مطلبی که به شکل کلام، نوشته یا نشانه ای از فرد یا گروهی به فرد یا گروه دیگر فرستاده شود.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات