پُرسا

اسم نوزاد پسر با پ

پُرسا یکی از اسامی پسرانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پُرسا

فارسی

معنای اسم پُرسا

پرسنده، جستجو گر، پرسش گر، نرم و لطیف مانند پر

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات