پیمان

اسم نوزاد پسر با پ

پیمان یکی از اسامی پسرانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پیمان

فارسی

معنای اسم پیمان

قراری که دو یا چند تن می گذارند تا کاری انجام دهند یا تعهدی نسبت به هم یا به کسی داشته باشند، قرار.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات