چاووش

اسم نوزاد پسر با چ

چاووش یکی از اسامی پسرانه است که با چ آغاز می شود.

ریشه ی اسم چاووش

ترکی

معنای اسم چاووش

آن که پیشاپیش زائران با صدای بلند و به آواز اشعار مذهبی می خواند،

مامور تشریفات در دربار، نقیب لشکر و قافله.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات