چراغعلی

اسم نوزاد پسر با چ

چراغعلی یکی از اسامی پسرانه است که با چ آغاز می شود.

ریشه ی اسم چراغعلی

فارسی, عربی

معنای اسم چراغعلی

روشنایی که از علی می تابد.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات