چنگیز

اسم نوزاد پسر با چ

چنگیز یکی از اسامی پسرانه است که با چ آغاز می شود.

ریشه ی اسم چنگیز

مغولی

معنای اسم چنگیز

قوی ،محکم، نام پادشاه معروف مغول، چالاک، زیبا و ظریف.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات