کبوده

اسم نوزاد پسر با ک

کبوده یکی از اسامی پسرانه است که با ک آغاز می شود.

ریشه ی اسم کبوده

فارسی

معنای اسم کبوده

از شخصیت های شاهنامه فردوسی، مردم چوپان افراسیاب تورانی.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات