کسرا

اسم نوزاد پسر با ک

کسرا یکی از اسامی پسرانه است که با ک آغاز می شود.

ریشه ی اسم کسرا

فارسی

معنای اسم کسرا

عربی شده اسم فارسی خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات