کسری

اسم نوزاد پسر با ک

کسری یکی از اسامی پسرانه است که با ک آغاز می شود.

ریشه ی اسم کسری

فارسی

معنای اسم کسری

عنوان هر یک از پادشاهان ساسانی، کسرا، معرب از فارسی خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی فرزند قباد.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات