کشواد

اسم نوزاد پسر با ک

کشواد یکی از اسامی پسرانه است که با ک آغاز می شود.

ریشه ی اسم کشواد

فارسی

معنای اسم کشواد

از شخصیت های شاهنامه، نام پدر گودرز

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات