کمبوجیه

اسم نوزاد پسر با ک

کمبوجیه یکی از اسامی پسرانه است که با ک آغاز می شود.

ریشه ی اسم کمبوجیه

فارسی

معنای اسم کمبوجیه

نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات