کندر

اسم نوزاد پسر با ک

کندر یکی از اسامی پسرانه است که با ک آغاز می شود.

ریشه ی اسم کندر

فارسی

معنای اسم کندر

صمغی خوشبو، نام پهلوان تورانی سپاه ارجاسپ وزیر لهراسپ پادشاه کیانی.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات