کهار

اسم نوزاد پسر با ک

کهار  یکی از اسامی پسرانه است که با ک آغاز می شود.

ریشه ی اسم کهار

فارسی

معنای اسم کهار

نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات