کوت

اسم نوزاد پسر با ک

کوت یکی از اسامی پسرانه است که با ک آغاز می شود.

ریشه ی اسم کوت

فارسی

معنای اسم کوت

از شخصیت های شاهنامه، نام پسر هزاره سرداران رومی و از یاران خسروپرویز پادشاه ساسانی.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات