کورنگ

اسم نوزاد پسر با ک

کورنگ یکی از اسامی پسرانه است که با ک آغاز می شود.

ریشه ی اسم کورنگ

فارسی

معنای اسم کورنگ

نام پسر گرشاسب از پادشاهان پیشدادی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات