کولیار

اسم نوزاد پسر با ک

کولیار یکی از اسامی پسرانه است که با ک آغاز می شود.

ریشه ی اسم کولیار

فارسی

معنای اسم کولیار

نام روستایی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات