کوهین

اسم نوزاد پسر با ک

کوهین یکی از اسامی پسرانه است که با ک آغاز می شود.

ریشه ی اسم کوهین

فارسی

معنای اسم کوهین

منسوب به کوه، نام گیاهی که ریشه آن مانند ریشه نی است.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات