کی آذر

اسم نوزاد پسر با ک

کی آذر یکی از اسامی پسرانه است که با ک آغاز می شود.

ریشه ی اسم کی آذر

فارسی

معنای اسم کی آذر

پادشاه آتش، نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات