امیرا

اسم نوزاد دختر با الف

امیرا یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم امیرا

فارسی، عربی

معنای اسم امیرا

بانوی حاکم، منسوب به امیر، منتسب به پادشاه و حاکم و امیر،

امیر (عربی) + ا (فارسی) امیره

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات