حَسیب

اسم نوزاد پسر با ح

حَسیب یکی از اسامی پسرانه است که با ح آغاز می شود.

ریشه ی اسم حَسیب

عربی

معنای اسم حَسیب

دارای فضل و کمال اکتسابی یا ذاتی، بزرگوار، از اسامی خداوند.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات