آژند

اسم نوزاد پسر با الف

آژند یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آژند

فارسی

معنای اسم آژند

نام گلی است، ملاط،  پیوند دهنده، چسباننده، در اصطلاح بنایی ملاطی که بین ردیف های آجر می گذارند.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات