پارمین

اسم نوزاد دختر پ 

پارمین یکی از اسامی دخترانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پارمین

فارسی

معنای اسم پارمین

تکه یا قطعه ای از بلور،(در اعلام) نام زنِ داریوش – نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات