پارند

اسم نوزاد دختر پ 

پارند یکی از اسامی دخترانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پارند

فارسی

معنای اسم پارند

نیک بختی،فراوانی، نعمت، (در اوستایی) (اعلام) نام ایزدبانوی گنج و خواسته است.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات