پانتی

اسم نوزاد دختر پ 

پانتی یکی از اسامی دخترانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسمپانتی

فارسی

معنای اسم پانتی

 نام همسر آریاسب از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات