پاکان

اسم نوزاد پسر با پ

پاکان یکی از اسامی پسرانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پاکان

فارسی

معنای اسم پاکان

منسوب به پاک، طاهران – منسوب به پاک، طاهر و پاکیزه، تمیز و مرتب

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات