پرتو

اسم نوزاد دختر پ 

پرتو یکی از اسامی دخترانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پرتو

فارسی

معنای اسم پرتو

درخشش روشنایی اثر

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات