پریفر

اسم نوزاد دختر پ 

پریفر یکی از اسامی دخترانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پریفر

فارسی

معنای اسم پریفر

دختر زیبا با وقار، دختری که مانند پریان زیباست و با شکوه و وقار است، مرکب از پری و فر

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات