پوراندخت

اسم نوزاد دختر پ 

پوراندخت یکی از اسامی دخترانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پوراندخت

فارسی

معنای اسم پوراندخت

 از شخصیتهای شاهنامه، نام ملکه ایران در دوران ساسانی و دختر خسرو پرویز پادشاه ساسانی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات