پیروزه

اسم نوزاد دختر پ 

پیروزه یکی از اسامی دخترانه است که با پ آغاز می شود.

ریشه ی اسم پیروزه

فارسی

معنای اسم پیروزه

فیروزه، در اوستا لقب هوشنگ پسر سیامک پادشاه داستانی ایران، عنوان هر یک از پادشاهان سلسله

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات