درد زیرشکم در هفته 24 بارداری طبیعی هست؟

سوال کاربر:

سلام میخواستم بدونم درد زیرشکم در هفته 24 بارداری طبیعی هست؟

توصیه می کنم وقتی متوجه دردتان می شوید وضعیت خودتان را تغییر بدهید، چنانچه خوابیده اید، بنشینید. اگر نشسته اید، دراز بکشید… ذهن خودتون رو رو درد متمرکز نکنید و به فعالیت روزانه برسید.

نظرات بسته شده است.